Magda Walter, A digitális média feltérképezése (Mapping Digital Media, MDM) kutatási projekt regionális szerkesztője előadást tartott a 2012. október 16-17-én rendezett Internet Hungary-n. A szakmai rendezvényen a közel hatvan országot felölelő projekt kapcsán kifejtette, hogy a cél a digitális média által okozott változások bemutatása mellett a szakma szereplői közti eszmecsere elősegítése.

Prezentációja során kitért arra is, hogy a rigorózus módszertan eredményeképpen a vizsgált országok összehasonlíthatóvá válnak a vizsgált indikátorok mentén. Walter a nemzetközi trendekek kapcsán elmondta, hogy a csökkenő példányszámú nyomtatott sajtó egyúttal az online médiumok növekvő népszerűségét hozta el. A Nyílt Társadalom Alapítvány által vezetett projekt több nemzetközi szervezettel  együttműködve hasznosítja az országjelentésekben összegyűjtött tudást.

Az országjelentések az alábbi témákra térnek ki: a médiafogyasztás változása, a közszolgálati médiumok helyzete, a társadalom és az új média kapcsolata, az újságírói munka, a frekvenciakiosztási politika, a médiapiac alakulása és a jogi környezet. Az aktuális helyzet leírásán túl a jelentések szakpolitikai ajánlásokat is tesznek. A projekttel kapcsolatos munka az országjelentések megjelenésével nem ér véget: az adottságokhoz és lehetőségekhez mérten minden országban cselekvési tervet vázolnak fel az alapján, hogy hogyan érdemes a döntéshozók számára eljuttatni a szakpolitikai javaslatokat.

2012 végéig összesen 35 országjelentés jelent meg A digitális média feltérképezése projekt keretein belül (A jelentések angol nyelven letölthetők innen), amelyeket Reference papers néven megjelenő, a digitális médiával kapcsolatos tanulmányok egészítik ki (ezek angol nyelven innen tölthetők le).

2012 novemberétől elérhető A digitális média feltérképezése projekt országjelentései számára összegyűjtött adatokat látványos formában bemutató interkaktív térkép. Ennek segítségével a vizsgált országok összehasonlíthatóvá válnak a televíziós jel vételére, a digitális műsorszórásra, a mobiltelefonok elterjedtségére, az internetpenetrációra, a szélessávú internet és a közösségi média használatára vonatkozó adatok. A projekthez kapcsolódó fejleményekről 2013-ban is beszámolunk.