A Független Médiaközpont pályázatot hirdet szakmai tapasztalattal helyi témájú tényfeltáró riportok készítésére. E felhívással a Független Médiaközpont a helyi közösségeket érintő, új történetek feldolgozását kívánja támogatni Magyarországon. A pályázati adatlap benyújtásának határideje: 2018. január 12.  (péntek) 24:00.

A pályázati felhívás olyan történetek feldolgozását ösztönzi, amelyek megalapozott és új információkat tárnak fel, a tényeket az oknyomozó újságírás és az adatvezérelt újságírás eszközeivel mutatják be, beleértve az adatok szemléletes megjelenítését.

Újságírók és szerkesztőségek egyaránt benyújthatnak pályázatot. Fontos feltétel a szándéknyilatkozat, amelyben egy adott szerkesztőség kinyilvánítja, hogy a témajavaslat alapján tervezi a támogatás eredményeként elkészülő riport közlését. Egy pályázó maximum két témajavaslattal indulhat.

A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el az alábbi szempontok szerint:

  • a tényfeltáró riport elkészítéséhez szükséges önálló, előzetes kutatómunka alapossága
  • a téma helyi relevanciája
  • a téma eredetisége és újszerűsége
  • a téma közérthető bemutatása
  • az adatok és tények vizuális/multimédiás bemutatásának terve
  • a költségvetés ésszerűsége és a feldolgozás ütemterve

A pályázatokról szóló döntés várható időpontja: 2018. január 22. A riportok elkészítésére maximum négy hónap áll rendelkezésre.

A téma összetettségétől és a feldolgozáshoz szükséges időtől függően egy-egy pályázat maximum 250000 Ft összeggel támogatható.

A programra kizárólag az online pályázati felületen benyújtott pályázattal lehet jelentkezni. A pályázat kötelező elemei:

A pályázók nyilatkozatban szavatolnak azért, hogy az általuk benyújtott témajavaslat feldolgozásával kapcsolatban nem áll fenn politikai, gazdasági, jogi vagy egyéb érdekkonfliktus, a riport tartalmát kizárólag ők alakítják, és saját maguk vállalnak felelősséget érte.

A pályázaton nyertes szerzők számára a Független Médiaközpont konzultációt biztosít, jelentkezés a konzultacio@cij.hu email címen.

A pályázati kiírással kapcsolatban a palyazat@cij.hu e-mail címen 2017. január 8-ig információ kérhető.