Az Európai Bizottság szabályozási javaslatot fogadott el a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel szemben, amelyeket röviden SLAPP-nek hívnak az angol elnevezés alapján (Strategic Lawsuit Against Public Participation). A SLAPP a zaklatás egyik sajátos formája, amelyet elsősorban újságírókkal, emberi jogi aktivistákkal és jogvédőkkel szemben indítanak azért, hogy megakadályozzák a közérdekű ügyekben való felszólalásukat, megnyilvánulásukat. Az elmúlt években ugyanis folyamatosan nő azoknak a pereknek a száma, amelyeket az újságírók mellett az alapvető jogok és számos egyéb jog – többek között a környezetvédelmi, női, LMBTQI, munkavállalói jogok vagy a vallásszabadság – védelmével foglalkozó személyek vagy szervezetekkel szemben indítottak pénzügyi és hatalmi befolyással bíró emberek, cégek.

A Bizottság javaslata egy olyan irányelv (direktíva) elfogadása, amely lehetővé tenné a tagállok bíróságai számára, hogy a nyilvánvalóan megalapozatlan SLAPP pereket az eljárás már korai szakaszában megszűntessék. A határon átnyúló polgári ügyekre vonatkozó irányelv ezen kívül számos eljárási biztosítékot és jogorvoslatot is meghatároz, mint például kártérítési, valamint visszatartó erejű szankciók kiszabását. A Bizottság emellett egy olyan ajánlás csomagot is elfogadott, amely arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a jogi garanciák mellett különböző intézkedéssel is támogassák a közéleti részvételt akadályozó perek elleni küzdelmet, úgymint képzések, kampányok, monitorozás, adatgyűjtés, áldozatvédelem stb.

A Bizottság szabályozási javaslatát az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak először meg kell megtárgyalnia és elfogadnia ahhoz, hogy uniós joggá válhasson. Az irányelv elfogadása esetén minden uniós tagállamnak át kell ültetni a jogrendszerébe.  A közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek elleni európai koalíció (CASE) oldala: https://www.the-case.eu/

Mindeközben az Európai Bizottság támogatásával 11 uniós tagállamban indul továbbképzés jogászoknak a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek a SLAPP témakörében. A PATFox elnevezésű projektet szervező konzorciumban Magyarországot a Független Médiaközpont képviseli. A Médiaközpont egyébként a közelmúltban tartott szakmai kerekasztalt a SLAPP-ről, amely itt érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=a-0dXNtKPxA&t=61s