A folyamatos beavatkozásokkal a magyar médiarendszert úgy alakították át az elmúlt tíz évben, hogy az emberi jogi kockázatot jelenthet a közelgő választásokon. Egy demokráciában nem létezhet információs monopólium – jelentette ki egyhetes hivatalos budapesti látogatása végeztével a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságának védelmével foglalkozó ENSZ szakértő, Irene Khan.

„A hatóságoknak a médiaszabályozó testületekre gyakorolt befolyásával, a kormány közeli média jelentős állami forrásokkal való támogatásával, a kormánypárti szerkesztői irányvonalat követő média terjeszkedésének és fejlődésének elősegítésével, valamint a kormánnyal szemben kritikus médiumok és újságírók kirekesztésével proaktívan átalakították a médiaszektort, és az „egyensúly” teremtésére irányuló erőfeszítéseikkel aláássák a média sokszínűségét, pluralizmusát és függetlenségét” – hangoztatta az ENSZ megbízott.

Irene Khan felszólította a hatóságokat, hogy biztosítsák a szerkesztői szabadságot és az információforrásokhoz való hozzáférést, erősítsék meg a szabályozó testületek függetlenségét, és garantálják, hogy az állami intézkedések, ideértve a hirdetéseket is, ne torzítsák a médiapiacot.

„A közelgő parlamenti választások közeledtével felszólítom a monitoring és felügyeleti hatóságokat, hogy biztosítsák a választáson indulók egyenlő és méltányos hozzáférését a médiához, a jelöltekkel és programjaikkal kapcsolatos információk, hírek és vélemények pártatlan tájékoztatását, valamint a média szabadságát, továbbá tegyék lehetővé a választópolgárok számára, hogy különféle forrásokból tájékozódhassanak.”

Az ENSZ-szakértő egyúttal felszólította az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet, hogy a választások előtt kísérjék figyelemmel a médiaszabadság helyzetét és határozottan lépjenek fel az emberi jogokat sértő intézkedések ellen, valamint az Európai Uniót és az uniós tagállamokat, mint Magyarország partnereit, hogy szorgalmazzák a magyar kormány emberi jogok melletti határozott kiállását.

„Megbeszéléseimen az érintettek többször jelezték, hogy a jelenleg tapasztalt sajtószabadság elleni sorozatos támadás nem elszigetelt jelenség, hanem aggasztó jele annak, hogy jogszabályokon, politikákon és intézkedéseken keresztül igyekeznek elfojtani az eltérő véleményeket, rontani a civil társadalom hitelét és gyengíteni az emberi jogok védelmét.” 

Az ENSZ-szakértő komoly aggodalmának adott hangot a migránsok, menekültek és az LMBTI közösség jogaival foglalkozó újságírókkal és emberi jogi jogvédőkkel szembeni gyűlöletbeszéd, zaklatás és megbélyegzési kampányok miatt. Egyben felszólította a kormányt, hogy támogassa és ismerje el az igazságosabb és befogadóbb társadalomért végzett fontos munkájukat. „Erősen nyugtalanít az a mérgező környezet, amelyet a politikai vezetők szándékosan hoztak létre azért, hogy társadalmi megosztottságot és gyűlöletet szítsanak” – tette hozzá Irene Khan.

„Tudomásul veszem, hogy az Európai Unió Bíróságának döntése nyomán hatályon kívül helyezték a civil szervezetek munkáját megbélyegző és aláásó, erősen vitatott 2017-es civil szervezetek átláthatóságára vonatkozó törvényt. Tekintettel a Bíróság legújabb, az úgynevezett „Stop Soros” törvény ellen hozott határozatára, felszólítom a kormányt, hogy vizsgálja felül eddigi álláspontját és a demokratikus társadalom alapvető pillérét képező civil társadalmi szervezetekkel kapcsolatos politikáját” – tette hozzá.

„Meghallgattam a tudományos közösségnek az intézményi függetlenségükre nehezedő növekvő nyomás miatti aggodalmait. Tekintettel az állami egyetemek privatizációjának az oktatók autonómiája szempontjából felmerülő kockázataira, kérem a hatóságokat, hogy hatékonyan védjék meg a tudományos élet szabadságát, és tartsák tiszteletben az egyetemi oktatók és a hallgatók jogait” – tette hozzá.

„A véleménynyilvánítás szabadságának érvényesítéséhez szükséges egyrészt a független intézmények – szabályozói, igazságszolgáltatási és tudományos – erős védelme, másrészt a politikusok és köztisztviselők elkötelezettsége az emberi jogok előmozdítása, valamint a nyílt párbeszéd előmozdítása mellett.” – zárta gondolatait Irene Khan.

Látogatása során az ENSZ szakértő kormányzati szervekkel, civil társadalmi szervezetekkel, újságírókkal, tudósokkal valamint a nemi alapú megkülönböztetés és erőszak ellen küzdő aktivistákkal találkozott. A különleges jelentéstevő jelentést készít látogatásának főbb megállapításairól, amelyet 2022 júniusában nyújt be az Emberi Jogi Tanácsának.